07-12-05

26. Zonder mankeren....

De achterkant van spijt heet, zoals we hebben gezien, “jaloezie”. Andere emoties die we met spijt relateren zijn berouw, verdriet maar ook paradoxaal genoeg, plezier en leedvermaak. Is er iets wat we tot hier toe over het hoofd hebben gezien? Heb ik het nog niet gehad over verlangen? Wie spijt heeft, verlangt immers. Wenste zich een ander heden toe. Zou willen dat de kaarten gunstiger lagen. Maar er is méér. Spijt brengt een verlangen voort dat ontspruit uit een gemis. Een brandend verlangen dat slechts kan geblust worden door een invulling. Maar dat is het nu juist: die invulling is wat men mankeert, heeft gemankeerd. Een kans die niet gegrepen werd, valt nimmer meer te grijpen. Het toont tegelijk het mankeren en het gemis. En dus het verlangen naar wat men mist omdat men het heeft gemist. Echt pijnlijk wordt het wanneer hetgeen men mist elders een invulling zoekt, of moet ik zeggen: bij iemand anders? Wordt het dan wat duidelijker? Voelt u nu de plaatsvervangende spijt?

20:12 Gepost door William | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.